Fotoceramika - płytka ceramiczna z wypalonym wzorem graficznym